Aktualna Javna Naročila

Št.JN Datum Objave Predmet Javnega naročila Rok za sprejem ponudb/prijav
JN005131/2016-E01 01.09.2016 15:55 Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 13.10.2016 09:30
JN005133/2016-E01 01.09.2016 15:41 Izvedba gradbeno-obrtniških del v RTP Maribor 05.10.2016 09:30
JN005132/2016-E01 01.09.2016 12:00 Dobava pisarniškega materiala 06.10.2016 09:30
JN005003/2016-E01 29.08.2016 15:00 Zamenjava obstoječe centralizirane 110 kV zaščite zbiralk za RTP 110/20(35) kV Pekre v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 17.10.2016 09:30
JN005467/2016-E01 13.09.2016 10:00 Lasersko snemanje RTP 2016 17.10.2016 09:30
JN005747/2016-E01 23.09.2016 15:41 Vzdrževanje aplikacij EMFIP, PROTEL, PODPORA SSS in EDEPEŠE za 3 leta 28.10.2016 09:30
JN005745/2016-E01 23.09.2016 15:41 Termografska kontrola VN daljnovodov v CIPO Maribor, CIPO Podlog, CIPO Ljubljana in CIPO Divača v letih od 2017 do 2019 02.11.2016 09:30
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Arhiv Javnih Naročil