Aktualna Javna Naročila

Št.JN Datum Objave Predmet Javnega naročila Rok za sprejem ponudb/prijav
JN004452/2016-E01 08.08.2016 09:00 Vzdrževanje Cisco komunikacijske opreme poslovnega in tehničnega (POS) omrežja ELES 06.09.2016 09:30
JN004733/2016-E01 18.08.2016 12:00 Demontaža, odvoz in razgradnja TR42 v RTP Maribor 22.09.2016 09:30
JN004851/2016-E01 23.08.2016 16:10 Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil - 7 sklopov 27.09.2016 09:30
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Arhiv Javnih Naročil