Aktualna Javna Naročila

Št.JN
(Portal JN)
Datum Objave Predmet Javnega naročila Rok za sprejem ponudb/prijav
JN1879/2016 27.05.2016 18:24 Dobava in montaža jeklenih konstrukcij za 400 in 110 kV stikališče RTP Divača 12.07.2016 09:30
JN2295/2016 30.03.2016 13:52 Izgradnja DWDM omrežja 30.05.2016 09:30
JN1852/2016 27.05.2016 15:41 Nabava 110 kV tokovnih, napetostnih merilnih TR in 400 kV napetostni merilni TR 14.06.2016 09:30
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Arhiv Javnih Naročil