Aktualna Javna Naročila

Št.JN Datum Objave Predmet Javnega naročila Rok za sprejem ponudb/prijav
JN002324/2016-E01 07.06.2016 15:30 Vzdrževanje licenc Microsoft za 3 leta (Enterprise Agreement) 13.07.2016 09:30
JN001981/2016-E01 31.05.2016 18:00 Dobava OPGW, spojne in obesne opreme, optičnega kabelskega sistema za DV 110+20 kV Vuhred ? Ožbalt in optična uvoda v TP Korund ter TP Karbid 01.07.2016 09:30
JN002142/2016-E01 02.06.2016 10:00 Lasersko snemanje DV 2016 07.07.2016 09:30
JN003173/2016-E01 28.06.2016 16:00 Antikorozijska zaščita daljnovodnih steborv 25.08.2016 09:30
JN003174/2016-E01 28.06.2016 15:00 Dobava VN spončne opreme (sponke, izolatoji, vodniki) za stikališče RTP Divača - dogranja in rekonsturkcija stikališča 04.08.2016 09:30
JN003172/2016-E01 28.06.2016 15:00 Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača 18.08.2016 09:30
JN003178/2016-EO1 24.06.2016 12:00 Pisarniški material 01.08.2016 09:30
JN003217/2016-E01 28.06.2016 13:00 Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za Tehnološko središče ELES, Beričevo 1. faza 04.08.2016 09:30
JN003179/2016-E01 28.06.2016 09:30 Dobava in montaža 35 kV stikališča in kabelskega sistema za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača 01.08.2016 09:30
JN001879/2016-E01 30.05.2016 09:27 Dobava in montaža jeklenih konstrukcij za 400 in 110 kV stikališče RTP Divača 20.07.2016 09:30
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Arhiv Javnih Naročil