Aktualna Javna Naročila

Št.JN Datum Objave Predmet Javnega naročila Rok za sprejem ponudb/prijav
JN007915/2016-E01 20.12.2016 15:40 Vzdrževanje službenih vozil (32 sklopov) 31.01.2017 09:30
JN007883/2016-E01 16.12.2016 12:00 Gradbena, jeklomontažna in elektromontažna dela na DV 2 x 110 kV Maribor - Cirkovce 16.02.2017 09:30
JN000051/2017-W01 05.01.2017 15:00 Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo sistemske rezerve iz razpršenih virov neprekinjenega napajanja 01.02.2017 09:30
JN000035/2017-W01 05.01.2017 09:09 Storitve izvajalca medicine dela za družbo ELES, d.o.o. za obdobje 2017 - 2021 10.02.2017 09:30
JN007667/2016-E01 05.12.2016 17:30 Nakup in asistenca komunikacijske opreme in storitev za potrebe dodatne razširjene funkcionalnosti podatkovnega centra Kleče 02.02.2017 09:30
JN000149/2017-E01 11.01.2017 15:45 Dobava VN spončne opreme (sponke, izolatorji, vodniki) za stikališče RTP Divača - dogradnja in rekonstrukcija stikališča 17.02.2017 09:30
JN007360/2016-E01 22.11.2016 08:00 Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema za povezavo T412 na 110 kV TR polje v RTP Divača 30.01.2017 11:30
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Arhiv Javnih Naročil