Aktualna Javna Naročila

Št.JN Datum Objave Predmet Javnega naročila Rok za sprejem ponudb/prijav
JN007667/2016-E01 05.12.2016 17:30 Nakup in asistenca komunikacijske opreme in storitev za potrebe dodatne razširjene funkcionalnosti podatkovnega centra Kleče 11.01.2017 09:30
JN007284/2016-E01 17.11.2016 08:45 Uvedba modulov Maximo Linear in Maximo Spatial 22.12.2016 09:30
JN006982/2016-E01 03.11.2016 15:42 Vzdrževanje Cisco komunikacijske opreme 09.12.2016 09:30
JN007360/2016-E01 22.11.2016 08:00 Dobava in montaža 110 kV kabelskega sistema za povezavo T412 na 110 kV TR polje v RTP Divača 30.01.2017 11:30
JN007111/2016-E01 10.11.2016 07:00 Dobava in montaža telekomunikacijske opreme, prestavitev TK vodov Telekoma in optičnega kabelskega sistema za RTP 110/20 kV Pekre v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 05.01.2017 09:30
JN007219/2016-E01 14.11.2016 15:44 Dobava in montaža lastne rabe za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača 06.01.2017 09:30
JN006826/2016-E01 27.10.2016 17:00 Dobava in montaža sekundarne opreme za RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica, 110 kV stikališče v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 16.12.2016 09:30
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Arhiv Javnih Naročil