Aktualna Javna Naročila

Št.JN Datum Objave Predmet Javnega naročila Rok za sprejem ponudb/prijav
JN005747/2016-E01 23.09.2016 15:41 Vzdrževanje aplikacij EMFIP, PROTEL, PODPORA SSS in EDEPEŠE za 3 leta 28.10.2016 09:30
JN005745/2016-E01 23.09.2016 15:41 Termografska kontrola VN daljnovodov v CIPO Maribor, CIPO Podlog, CIPO Ljubljana in CIPO Divača v letih od 2017 do 2019 02.11.2016 09:30
JN006320/2016-W01 14.10.2016 10:30 Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil - 5 sklopov 28.10.2016 09:30
JN006460/2016-E01 18.10.2016 15:45 Nakup letalskih vozovnic 22.11.2016 09:30
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Arhiv Javnih Naročil